Poděkování Kinu Hutník

Děkujeme panu P. Volfovi z kina Hutník za sponzorský dar ve formě limonád .

Velmi si vážíme vašeho daru pro maminky a děti v našem azylovém domě.