Dobrovolníci

Činnost dobrovolníků v azylovém domě

V azylovém domě působí od jeho založení také dobrovolníci. První dobrovolníci přišli do azylového domu díky Farní charitě v Kladně v roce 2003. Ta zajistila početnou skupinu dobrovolníků, kteří dodnes slouží noční služby v pátek a v sobotu. Někteří dobrovolníci začali po dobrých zkušenostech z nočních služeb organizovat i další činnosti. Pořádali pro děti i klientky koncerty, výstavy a zábavná odpoledne. Setkávali se s velkým ohlasem a jejich činnost byla vždy přínosem jak pro klientky a jejich děti, tak velkou pomocí pro zaměstnance AD. Po těchto dobrých zkušenostech se začali někteří dobrovolníci zaměřovat na práci s konkrétním dítětem, nebo rodinou. Pomáhali s doučováním dětí a hlídáním dětí nemocným klientkám. Začali i pravidelná setkávání dětí v hudebním a výtvarném kroužku. Po těchto dobrých zkušenostech jsme začali zjišťovat zájem klientek o další spolupráci s dobrovolníky a oblasti, ve kterých by jejich činnost uvítaly. Klientky byly s dosavadní spoluprací spokojeny a navrhovaly dále pokračovat především v zábavných činnostech pro děti a doučování školních dětí. Azylový dům začal tedy distribuovat letáčky o možnostech dobrovolnické činnosti na střední školy, kde jsme předpokládali schopnost dobrovolníků děti klientek kvalitně doučovat. Na základě této kampaně začali do azylového domu docházet studentky a děti klientek doučovat.

V současné době dobrovolníci slouží azylovému domu především při nočních víkendových službách a pořádají výlety do divadel a zábavné činnosti pro děti.

Velkým přínosem pro azylový dům je spolupráce s Dobrovolnickým centrem v Kladně, s kterým jsem navázali spolupráci v roce 2008 a to konkrétně na projektu PĚT P. Program PĚT P je preventivní volnočasový program pro děti postavený na principu dobrovolného vztahu mezi dítětem a dospělým dobrovolníkem. Název programu vychází zároveň z toho, co chce dětem i dobrovolníkům nabídnout.
To znamená: Pomoc, Podporu, Přátelství, Péči a Prevenci.

Základní náplní programu je aktivní smysluplné trávení volného času dětí s dobrovolníkem, které by mělo vycházet z kamarádského vztahu dvojice. Dobrovolník v programu funguje tedy jako velký kamarád, který pod dohledem koordinátora nebo jeho asistenta umožňuje trávit volný čas dítěti tak, jak mu bohužel nedovolují rodinné a jiné podmínky.

Další velkou pomocí jsou pravidelné akce dobrovolníků z firmy Vodafone. Ti téměř každý rok připraví pro děti i maminky program, kde mají děti možnost, prožít odpoledne plné soutěží, her, výtvarných a rukodělných činností a na závěr je pro ně připraveno pohoštění a dárečky. Činnost všech dobrovolníků je pro azylový dům, ale hlavně pro děti, které se v něm ocitnou velkým přínosem.

Zkušenosti a názory dobrovolníků pravidelně monitorujeme prostřednictvím dotazníků. Dobrovolníci jsou často překvapeni a potěšeni velkým zájmem dětí o jejich činnost. Tato radost, kterou děti bezprostředně vyjadřují je pro ně asi největší odměnou a motivací k další činnosti.

Děkujeme za vaši trpělivost a radost. Předáváte dál – tam, kde se jí nedostává.

Kateřina Lapáčková Kohlíková
Pracovník v sociálních službách