Pět P

Pět P je volnočasový program postavený na principu dobrovolného vztahu mezi dítětem z níže uvedené cílové skupiny a dospělým dobrovolníkem. Zkratka názvu Pět P určuje hlavní činnosti v programu: Podporu, Přátelství, Péči, Pomoc a Prevenci.

Základní náplní programu je aktivní a smysluplné trávení volného času dvojice. Dobrovolník se stává pro dítě velkým kamarádem a pomáhá mu v jeho složitější životní situaci. Dvojice se setkává jedno odpoledne v týdnu a provozuje spolu různé aktivity podle domluvy obou stran (např.: hrají hry, jdou se projít, povídají si, navštíví nějaké sportovní nebo kulturní zařízení, atd.). Často dětem dobrovolníci udělají radost nějakou nenáročnou aktivitou, která je pro ostatní děti normální. K setkávání může dvojice také využívat klubovnu v DCK, která je vybavena společenskými hrami, potřebami k výtvarné činnosti, mohou si zde v klidu povídat, číst nebo pracovat s počítačem. Dvojice z programu se také pravidelně jednou za 2 měsíce setkávají při společných akcích.

Program Pět P funguje v USA již přes 100 let jako program „Big brother, Big sister“. V ČR běží od roku 1996, jako transformovaný program Pět P. Program „Pět P“ začal pod Dobrovolnickým centrem Kladno, z. s. fungovat od roku 2007 a od stejné doby je registrovaný u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jako sociální služba – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

 Cílové skupiny:

Cílovými skupinami programu Pět P jsou děti od 6 do 15 let – „Malý Pětpéťáček“ a jejich rodiny, které pocházejí ze sociálně, ekonomicky, kulturně i jinak znevýhodněného prostředí. Cílovou skupinou jsou tedy všechny děti a jejich rodiny, kterým hrozí sociální vyloučení:

 • dítě a jeho rodina, která je sociálně a ekonomicky slabší
 • dítě, které je samotářské, neumí si samo najít kamarády
 • dítě, které je hyperaktivní nebo naopak neaktivní
 • dítě, které má problémy ve škole
 • zdravotně postižené dítě a jeho rodina
 • dítě a jeho rodina pocházející z odlišné kulturní a etnické společnosti
 • dítě a jeho rodina, která prochází krizovou situací (náročný rozvod rodičů, úmrtí rodiče či jiného rodinného příslušníka aj.)
 • dítě, které bylo obětí psychického či fyzického násilí, šikany
 • dítě, které má za sebou „drobnou trestnou činnost“ (krádeže, záškoláctví, šikanu)

Cíle programu:

 • smysluplné trávení volného času
 • prevence sociálního vyloučení dítěte a jeho rodiny
 • rozvoj sebevědomí, ale i kritického uvažování u dětí a jejich rodin
 • pomoc s utvářením hodnotového systému u dítěte za pomoci osobního vzoru „velkého kamaráda“
 • rozvoj osobnosti dítěte
 • rozvoj sociálních kompetencí a sociální komunikace
 • pomoci v osamostatnění dítěte
 • zlepšení psychického a fyzického stavu dítěte
 • umožnit dítěti, v rámci možností, splnění jeho/její snů a přání
 • prevence sociálně patologických jevů (záškoláctví, užívání drog, krádeže apod.)
 • u dítěte a jeho rodiny rozvinout vědomí rovnoprávnosti s druhými
 • pomoci dítěti a jeho rodině v zapojení se do společnosti
 • pomoci s vyřizováním věcí na úřadech, školách
 • umožnit rodině využívání všech služeb a možností, které se jim nabízí

 Dobrovolník Pět P – Velký Pětpéťák může být člověk:

 • kterému je 18 let a výše
 • který je trestně bezúhonný
 • který má vztah k práci s dětmi
 • který nemá strach pracovat s dětmi a jejich rodinami, které pocházejí více či méně z odlišného prostředí

Proč být dobrovolník v Pět P:

 • pomůžete dítěti, které to potřebuje, a stanete se jeho kamarádem
 • seznámíte se s dalšími zajímavými lidmi
 • budete mít nové zážitky a zkušenosti
 • budete trávit minimálně jedno odpoledne v týdnu aktivně a smysluplně
 • při společných akcích navštívíte různá místa
 • budete odborně vycvičeni a vedeni koordinátorkou programu
 • pravidelně se můžete účastnit supervizí a odborných seminářů na různá témata
 • účast v programu se vám může hodit jako praxe na VŠ či při zaměstnání

Více informací o programu vám ráda poskytne jeho koordinátorka


Monika Macáková
tel: +420 604 440 724
e-mail: macakova@dckladno.cz