Dobrovolníci pro rodiny s dětmi

Program „Dobrovolníci pro rodiny s dětmi“ je v Dobrovolnickém centru Kladno realizován od počátku května 2010. Hlavním principem programu je dobrovolnická práce se skupinkou dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dobrovolník za dětmi dochází 1x týdně přibližně na 2 hodiny.

Dobrovolníci v programu docházejí do jednoho z těchto zařízení:

 • Azylový dům Kladno
 • Kolpingova rodina Smečno
 • ZŠ a MŠ Kladno Norská (4.ZŠ)

1) Azylový dům Kladno

Dobrovolníci se v Azylovém domě Kladno realizují formou volnočasových kroužků pro děti, které zde žijí se svými matkami. Kroužky jsou skupinovou aktivitou, která má dětem ukázat možnosti trávení volného času, umožnit jim, aby se odreagovaly od své obtížné životní situace, něco hezkého zažily a případně si něco pěkného vyrobily. Jednotlivé činnosti v rámci kroužku mohou být např.: tvoření, procházky, povídání, tancování, hraní společenských her, výlety, návštěvy kulturních a sportovních zařízení, apod. Dobrovolníci si frekvenci a náplň kroužků plánují dle svých možností a potřeb dětí a jejich matek. Cílem je, aby děti v Azylovém domě získaly kamaráda, který se jim jednou týdně bude věnovat.

2) Kolpingova rodina Smečno

Zařízení Kolpingova rodina Smečno se věnuje péči o rodiny s dětmi se svalovým postižením, dále se věnuje přípravě rodin pro adopci a pěstounskou péči, realizuje mateřské centrum a rodinné centrum ve Smečně a Slaném. Dobrovolníci se zde mohou realizovat při těchto činnostech:

 • pomoc s programem na pobytových víkendech rodin – převážně zajištění volnočasových aktivit pro děti (např. malování, tvoření, divadlo, hra na hudební nástroj, atd.)
 • pomoc s organizací (pomoc s pohybem klientů na invalidním vozíku – bez pečovatelské a ošetřovatelské činnosti)
 • pomoc v rámci volnočasových činností mateřského centra (Rodinné centrum Slaný)

3) ZŠ a MŠ Kladno Norská (4.ZŠ)

Spolupráce se ZŠ Kladno Norská vznikla v listopadu 2012. Dobrovolníci docházejí přímo do základní školy a věnují se zde skupince dětí, které nemají po škole možnost trávit volný čas smysluplně, protože pocházejí ze sociálně slabého prostředí. Děti do kroužku doporučuje speciální pedagožka. Počet dětí ve skupince a aktivity s nimi si zvolí dobrovolník. Může ke své činnosti využívat prostory školy, klubovnu DCK nebo chodit s dětmi ven. Dobrovolník se může věnovat těmto činnostem:

 • mimoškolní činnosti (tvoření, malování, chození ven, vaření, práce s počítačem, zpívání, hraní her, divadlo, návštěvy kulturních zařízení, sport, výlety, atd.)
 • pomoc se školní přípravou (doučování zábavnou formou)
 • kombinace obou možností

 Cílové skupiny v programu Dprsd:

 • děti, kterým se rodina z různých důvodů nemůže věnovat tak, jak by potřebovaly
 • děti žijící v Azylovém domě
 • děti a rodiny ze sociálně slabého prostředí
 • děti se zdravotním postižením
 • děti v náhradní rodinné péči
 • děti bez možností trávit volný čas smysluplně
 • děti z etnicky a kulturně odlišného prostředí

Cíle programu:

 • zlepšení kvality života znevýhodněných dětí a jejich rodin
 • smysluplné trávení volného času dětí
 • ukázka toho, jak mohou děti trávit volný čas
 • rozvoj osobnosti, komunikace, sociálních dovedností
 • prevence sociálně patologických jevů (záškoláctví, krádeže, atd.)
 • získání kamaráda a vzoru v dobrovolníkovi

Dobrovolník v programu může být člověk:

 • kterému je 15 let a výše (do ZŠ Norská od 18 let)
 • který je trestně bezúhonný
 • který má vztah k práci s dětmi
 • který nemá strach pracovat s dětmi a jejich rodinami, které pocházejí z více či méně odlišného prostředí

Proč být dobrovolník v Dprsd:

 • pomůžete dětem, které to potřebují
 • seznámíte se s dalšími zajímavými lidmi
 • budete mít nové zážitky a zkušenosti
 • budete trávit minimálně jedno odpoledne v týdnu aktivně a smysluplně
 • budete odborně vycvičeni a vedeni koordinátorkou programu
 • v zařízení se dobrovolníkům věnují kontaktní pracovníci, kteří pomohou s přípravou programu
 • pravidelně se můžete účastnit supervizí a odborných seminářů na různá témata
 • účast v programu se vám může hodit jako praxe na VŠ či při zaměstnání

Více informací o programu vám ráda poskytne jeho koordinátorka


Monika Macáková
tel: 604 440 724

e-mail: macakova@dckladno.cz