Poděkování Kinu Hutník

Děkujeme panu P. Volfovi z kina Hutník za sponzorský dar ve formě limonád . Velmi si vážíme vašeho daru pro maminky a děti v našem azylovém domě.

Roušky od nadace ŽIVOT DĚTEM

Moc děkujeme nadaci ŽIVOT DĚTEM za dar v podobě jednorázových roušek.Váš dar bude sloužit pro potřeby maminek,dětí a personálu azylového domu . Velice si vážíme vaší pomoci.