Mikulášské balíčky

Moc děkujeme paní starostce Ivaně Prokopové ze Strádonic za balíčky pro děti .